Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi , Avrupa’da kurulan ilk Türk ve Türkçe eğitim üzerine akredite edilen tek üniversitedir. Makedonya‘nın Gostivar şehrinde bulunmaktadır. Gostivar, Türk nüfusun yoğunlukta olduğu ve Türkçenin yaygın konuşulduğu 80.000 nüfuslu bir kenttir. Makedonya’nın batısında yer alır.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nde toplam 4 fakültede lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve uzaktan eğitim programları sunulmaktadır.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Türkçe eğitim akreditasyonuna sahip olan bir eğitim kurumu olup bu bakımdan Avrupa’da tektir. Tüm dersler Türkçe olarak verilmekte, Türk müfredatına paralel bir müfredat takip edilmektedir. Eğitim programları Bologna sürecine ve Türkiye‘de eğitim veren üniversite ders programlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen ve toplum yararı ile paydaş memnuniyetini ilke edinen Uluslararası Vizyon Üniversitesi, bir yükseköğretim kurumu olarak, eğitim dünyasında kendine açtığı yolda ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma ağlarından en verimli şekilde yararlanıp nitelikli insan gücünü artırma ve geliştirme çabası içerisindedir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile harmanlamış ve meslek bilincine sahip bireylerin yetişmesine önem veren, öğrencileri, mezunları ve mensuplarıyla bütünleşmiş, çalışanlarına değer veren ve onlara değer katan, eğitim dünyasında rekabet etmek yerine kendisine yeni bir yol açan; bunun için yenilikçi, sağlam bilgiye açık, hak, hakikat ve hakkaniyete bağlı, özgürlükçü ve akademik bir kurum olmaktır.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ne kayıt olmak için herhangi bir sınav şartı yoktur. Dilediğiniz bölüme sınavsız olarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi YÖK tarafından tanınmaktadır. Mezuniyetinizden sonra YÖK’e başvurarak denklik kriterlerini yerine getiren öğrenciler denkliklerini alabilirler.
Oturum izinleri, sağlık hizmetlerinden ilgili ülke vatandaşı kadar yararlanabilme hakkını öğrenciye tanımaktadır.
2 yıllık Adalet mezunları Hukuk Fakültesinde, 2 Yıllık Mimari Restorasyon Mezunları Mimarlık Fakültesinde, diğer bölüm mezunları da ilgili bölümlerde sınavsız olarak lisans tamamlama yapabilirler.
Konu üzerinden YÖK ile irtibata geçilmelidir.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ nin kayıtları mart ile ekim arasında yapılmaktadır.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ nde yüksek lisans programları bulunmaktadır.
Makedonya’da ulaşım oldukça ucuzdur. Tren ağları zayıf olmakla birlikte belediyelerin temin ettikleri otobüsler kullanılabilir. Taksi fiyatları da oldukça caziptir. Ayrıntılı bilgi için ofislerimize danışabilirsiniz.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ nde eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler ayrıca Makedonca dil eğitimi sertifika programına katılmak zorundadır.
Bir öğrencinin temel barınma, gıda ve sosyal ihtiyaçları için gerekli olan meblağ 350-400 Euro arasındadır.
Makedonya’ da örgün eğitim politikası uygulanmaktadır. Ancak Uluslararası Vizyon Üniversitesi, lisans tamamlama veya lisansüstü eğitim programlarında sınavlara gelmek şartıyla devam zorunluluğunu kaldırabilmektedir.
Oturum başvurusu danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. Gerekli evraklar kayıt için kullanılan evraklar arasındadır. Süre için firmamız tarafından bir müdahale yapılamamakta olup konsolosluk yetki sınırları içerisindedir.
Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçiş yapmak istedikleri üniversite ile görüşüp koşulları yerine getirerek yatay geçiş yapabilirler.
Üniversite kaydı için her hangi bir sınava girilmesine ihtiyaç yoktur.
Vizyon Üniversitesi ilk yıl için öğrencilerine yurtta kalmayı tavsiye etmektedir. Yıllık yurt ücreti 1000 €’dur. Oturum izni çıktıktan sonra öğrenciler isterlerse ev tutabilirler. Kiralar 100 € ile 250 € arasında değişmektedir.

Kayıt için öğrenci tarafından toplanması gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir

 • Lise Diploması; Lise Diploması aslı ve noterden tasdikli sureti, vilayet makamından apostilli.
 • Pasaport Fotokopisi; Pasaportun geçerlilik süresinin en az iki yıllık olması gerekir. (10 yıllık olması önerilir.)
 • Transcript; Lise Not Dökümü 1.2.3.4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli.
 • Sağlık Raporu; Devlet hastanelerinden veya Aile hekimliğinden alınan sağlık raporu, Sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli (Tek Dr. imzası yeterlidir.
 • Nüfus Kayıt Örneği; Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli
 • Fotoğraf; 12 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.
 • Adli Sicil Kaydı; Vilayet makamından apostilli
 • Taahhütname; Yurtdışında eğitim göreceği süre boyunca eğitim ve yaşam masraflarını karşılayacağına dair noterden belge. Vilayet makamından
 • Vekaletname; Yurtdışında eğitim işlemlerini Balkanlarda eğitim danışmanımıza işlemlerle ilgili yetki verdiğinize dair noterden belge.
 • İkametgah; Nüfus müdürlüğünden alınacak. 2 adet.
 • Uluslararası Doğum Belgesi; Nüfus müdürlüğünden alınacak. 2 adet.
 • SGK Hizmet Dökümü; SGK’da sigortalı olduğunuza dair belge. (Yoksa 1 yıllık özel sağlık sigortası)